رودخانه ها باید بوسیله نسبت جوانی و پیری پاکسازی شوند

به گزارش ایرنا، مهدی زارع افزود: رودخانه ها نقش مهمی تو مهار سیلاب ها دارند، از این رو حفظ حریم و پاکسازی آنها بسیار الزامی است.

وی بوسیله مدیریت دست خط رودخانه ها رمز کرد و گفت: البته مدیریت دست خط به معنای محدود کردن و سنگ پاکت کردن رودخانه ها نیست، رودخانه ها باید با در نظر گرفتن مراحل پیری و جوانی شأن مدیریت شوند، مثلاً پس از خلق حالت مئاندری که نشانه پیر شدن رودخانه است، باید با محاسبه جماز از انواع گیاهان، نی زارهای مزاحم، شن ها و زباله های ریخته شده پاکسازی و لایروبی شوند.

بیشتر رودخانه ها داخل طول دست خط خویشتن دارای پیچ و خم های فراوانی هستند. اگر چه این پیچ و خم ها منظم نیستند اما امکان پذیر است حالت تناظر ای درون آنها دیده شود که به آن مئاندر می گویند.

عضو وابسته فرهنگستان علوم گفت: این کار در مورد رودخانه های مهمی شبیه کارون، کرخه و دز، نیز خرم آباد، کشکان و سیمره، اترک، فرزانه آباد و گرگانرود، تاکنون بوسیله عارض قطعی عمل نشده است که امیدواریم بعد از رخداد سیل ۹۸ چنین مدیریتی اعمال شود.

زارع، بوسیله حفظ حریم رودخانه ها در مهار سیلاب نیز رمز کرد و گفت: رعایت و حفظ حریم رودخانه ها بسیار حائز عظمت است، کنار این اساس معمولاً حریم رودخانه ها از یک تا ۲۰ متر و گاهاً تا ۱۵۰ متر تعیین می شود.

وی تاکید کرد: البته باید توجه کرد که بخاطر رودخانه ها، نهرها و تصحیلات اشتراکی های تأمین کننده آب شرب شهرها حتماً باید حریم ۱۵۰ متری داخل دیدن محزون شود متشابه رودخانه جاجرود که آب تهران را تأمین می کند.

عضو وابسته فرهنگستان علوم گفت: متأسفانه در چند سال اخیر شاهد ساخت و ساز زیادی درون حریم و تا اینکه بستر رودخانه ها درون ناحیه بوده ایم که قطعاً بخاطر حفظ حریم باید این ساخت و سازها هر چند قدیمی ساماندهی شوند، اما کار بلافاصله نم این است که درون ابتدای امر نباید اجازه دهیم جنین جدیدی بوسیله این حریم ها افزودن شود.

زارع ابرام کرد: تو سیل اخیر در سرزمین بیشتر ساختمان ها و اماکنی که تخریب شدند، در حریم و بستر رودخانه بودند. از این رو باید ساماندهی حریم رودخانه ها با سختگیری انجام شود و با تلاش رخصت هیچ نحو تاسیس و سازی صادر نشود.

وی گفت: با کامل این اقدامات چنانچه بوسیله نعوظ نسبی حزن موفق شویم که آب را مدیریت کنیم جای امیدواری است چون از نظر جغرافیایی بارندگی ها داخل کشور ژولیدگی نامنظمی دارند مثلاً کارون ۱۰ ماه از سال خشک است و تو مدت دو ماه به حد سه سال آبی باران می بارد و نقاط دیگری از ملک بی آب است، در واقع در توزیع، آب یکنواختی در کشور نداریم پیاده شدن این اساس در مدیریت رودخانه ها با هدف جلوگیری از سیل، تجدید رویت بنیادی نیاز است.

زارع افزود: بوسیله عنوان یک زمین شناس مداومت می کنم تقریباً طولانی برآوردهایی که از سیلاب ایفا می دهیم عمدتاً بر پایه بارش ها و دبی رودخانه ها است. واقعیت فرمان این است که اگر ما شرایط زمین شناسی حوضه آبریز یا نقشه زمین شناسی سیل نداشته باشیم ممکن است عملاً برآوردهای مرتبط با بارش و روند هیدرولیکی کمکی به ما نکند.

لله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: بوسیله عنوان مثال در خوزستان شرایط زمین شناسی نسبت به ۲۷ سال قبل تحول کرده است، البته در این مدت به جاهل از خشکسالی فعالیت های انسانی نیز نقش بسزایی داشته است، بنابر این اگر تو شرایط اصلی امروز صرفاً به خشکی امدن بنیاد مستندات باستانی کار کنیم احتمال این که برآوردهای پیش بینی های سیل با خطای بیش مواجه باشد بسیار پشته است. برای جبران خسارات، نیازمند حافظه برنامه ریز و تزیین یافته هستیم

بدنه موقوف فرهنگستان علوم به خسارات سیلاب اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: تعداد شایان دوراندیشی ای از هموطنان به رخساره یمین از سیل آسیب دیده اند. برآوردها نشان می دهد حدود ۲.۵ میلیون نفر را باید جزو آسیب دیدگان مستقیم سیل به احصائیه آورد، از انباشتگی ۴.۱ میلیون نفری استان خوزستان، حدود ۷۰۰ هزاره نفر از سیل آسیب دیده اند که اکثراً در جنوب شهرستان شوش تا شهرستان آبادان زندگی می کنند.

زارع افزود: از جمعیت ۱.۹ میلیون نفری استان گلستان همچنین برآورد می شود حدود ۲۵۰ هزار نفر به طور مستقیم از سیل آسیب دیده اند، از انباشتگی ۱.۷ میلیونی استان لرستان نیز به دیدن می رسد که حدود ۳۰۰ هزار نفر آسیب دیدگان مستقیم سیلاب هستند.

وی مداومت کرد: تعداد جمعیت تحت تأثیر و تعداد انباشتگی آسیب دیده از سیل زیبنده احتیاط است، حال اگر بخواهید برای هر کدام از آنها یک بسته مالی در دید بگیرید، این آسیب رقم قابل پروا ای می شود. برآورد شده که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به سیلاب زدگان باید خسارت صیقل شود تا آسیب های مقدماتی آنها برطرف شود.

زارع گفت: خسارت به زیرساخت های شهری همچنین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، بازگرداندن این ۳.۵ میلیون نفر به دوچرخه عمر به دستور کار ریزی و اجرایی واقع بینانه و علمی نیاز دارد و این کار نیازمند افرادی است که با حافظه دستور کار ریز، مسلط و نظام یافته بتوانند کار را به سرانجام برسانند.