لزوم ثبت ملی اولیه موزه نفت کشور

جوانان باید ببینند که ما درون صنعت نفت از کجا به کجا رسیده ایم و چگونه امروز به یکی از غلبه های مبصر داخل حوزه نفت دگرگونی شده ایم. جوانان ما باید قضیه توسعه و ترفیع های زیادی را که به همت جهادی سرمایه ها و نخبه های ملک انجام شده است مشاهده کنند.  

موزه صنعتی نفت انسان را با تاریخچه و تحولات این صنعتی آشنا می کند و به حفظ کردن اسناد، اشیا و دستاوردهای این صنعت کمک می درنگ. حفظ میراث گذشته این صنعت، آگاه کردن نسل امروز از آن و انتقال امتحان های امروز به طایفه های آینده از رادیکال ترین دلایل اهمیت اعطا کردن به ارسی های نفت است. پیگیری ها برای ثبت ملی ارسی نفت سبزوار بوسیله همت کارکنان و مسئولان شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان در دست اقدام است.

در شرایطی که روز به روز پیاده شدن تعداد بازدیدکنندگان موزه ها در جهان افزوده می شود، ثبت ملی ارسی ای با موضوع نفت در کشوری که سابقه ای بیش از قرن سال داخل این بنیاد دارد، باید با تلاش بیشتری دنبال شود. شایسته است در انگیزه حفظ و احیای آثار و اسناد مربوط به کتاب صنعت نفت که بوسیله عنوان بخشی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این صنعت محسوب می شود، موزه صنعت نفت سبزوار به ثبت ملی برسد. مسئولان باید ضمن اتصال و ایمنی از این مجموعه، تمرکز و توجه بیشتری را به این مساله معطوف دارند و تجربیات خود را در لباس گیری صنعت نفت در اختیار جوانان صبر دهند مربوط به این تجربه ها می تواند برای نسل بالغ و برای توسعه و موسسه این صنعت چراغ راه باشد.