فایده حرف های ترامپ در لندن پیاده شدن بورس های اروپایی

بوسیله گزارش سی ان بی سی، هر چند که فداکار شاخص های بورسی اروپایی تاثیر خاصی بوسیله دیدار ترامپ از لندن نشان ندادند ولی تو لندن و پس از اینکه ترامپ گفت آمریکا در حال بحث با انگلیس برای امضای پیمان تجاری متاخر و گسترده لطافت است، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۳۲ درصد افزایش به ۷۱۸۴.۸ واحد رسید.

تعریف و ستایش ترامپ از بوریس جانسون، یکی از گزینه های جانشینی ترزا می، نخست وزیر مستعفی انگلیس با فایده تند برخی مقامات انگلیسی مواجه شده است؛ به راه ای که جرمی کوربین، پیشقدم حزب مفید این اظهارات را وساطت آشکار درون امور داخلی انگلیس دانسته است و صادق خان، شهردار لندن نیز اظهارات ترامپ را بچه گانه وصف کرده است.

هر چند که متمایز “استوکس ۶۰۰” که تو بر دارنده نماد ۶۰۰ باهم اتحاد کردن ارشد برسی اروپایی است تو معاملات امروز ۰.۳۱ درصد رفعت رفت ولی شاخص های بورسی در فرانسه و آلمان بدون تغییر نسبت بوسیله روز گذشته و به ترتیب تو سطح ۱۱ هزار و ۷۹۲.۸۱ واحد و ۵۲۴۱.۴۶ واحد ابدی ماندند.

شورش تجاری بین گره و آمریکا با توجه بوسیله بستگی گسترده اروپایی ها با دو طرف، هنوز یکی از دغدغه های واقعی معامله گران اروپایی است و می تواند در روزهای آینده اصلی ترین عامل تعیین کننده مسیر بازارها باشد. تو تازه ترین دور انقلاب های بین دو طرف وزیر دفاع چین از جناب ناوهای آمریکایی داخل تنگه تایوان انتقاد کرده است و چین بوسیله دانشجویان این کشور نسبت به تحصیل در دانشگاه های آمریکایی بانگ داده است.

در راسته نفت هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۵۳.۰۲ دلار و هر بشکه نفت “برنت” با ۰.۳۷ درصد کاهش به ۶۰.۹۷ دلار رسید. ایسنا