برانکو-پرسپولیس؛ داخل تعلیق!

سرمربی سرخپوشان سپس از دبل قهرمانی در این فصل بدون مشخص شدن شرایط آینده خود ایران را صرفنظر کرد. با بود پافشاری مسئولانباشگاه پرسپولیس تو خصوص اینکه برانکو در فصل آینده غصه سرمربی سرخپوشان خواهد وجود و حتی بوسیله متعاقب تمدید ۵ ساله با پروفسور کروات هستند امابرانکو قبل از رفتن به مسئولان مجتمع مهلت عدل تا در چند روز آینده طلب او را پرداخت کنند و اعلام کرد درون جاهل اینصورت ایران را ترک خواهد کرد.

با این وجود با اصرار جماعت پرسپولیس برانکو پیش از ترک ایران لیست بازیکنان مورد دیدن خویشتن را به کانون داد تا تو عارض بازگشت احتمالی بوسیله ایران مجلس پیش از مذاکرات خود را با بازیکنان مورد رویت او آغاز کند. این داخل حالی است که برانکو همچنان متشابه سال گذشته تنها نام چند بازیکن را درون سواد خود فراغت داده است.

نکته عجیب اما در لیست پروفسور است. سرمربی سرخپوشان برخلاف همیشه که بازیکنان مورد دید خود را رجحان بندی می کرد اینبار تنها یک فهرست از بازیکنان مورد نظر خود به حلقه داده است. برانکو داخل سواد خود بازیکنانی مانند وحید امیری و مهدی طارمی و حسینی را راحتی داد و از باشگاه خواست تا بابیرانوند بی آرامی تمدید کنند. این درون حالی است که چه تمدید بیرانوند و چه بازگشت بازیکنانی مانند طارمی و امیری بیش دور از حافظه به نظر می رسد اما برانکو از باشگاه خواسته با آنها مذاکره کنند.

نکته دیگر اینکه برانکو کنار خلاف همیشه معروفیت هیچ کشوری را برای اردوی پیش خلع اعلام نکرده  و دست جماعت را حسابی تو غشا گردو گذاشته است. از مهلت برانکو به پرسپولیس عزب چند روز باقی باقی مانده است و مسئولان کمیسیون باید در طی این مدت پول بدهی سرمربی خویشتن را تعدی کنند و تو غیر اینصورت پرسپولیس با چالش دوران بدون برانکو همراه خواهد شد. هر چند روز گذشته الریاضیه عربستان در موضعی بدیع اعلام کرد که برانکو از نیمکت الاهلی دور شده چرا که مدیران پرسپولیس شرایط مدنظر این مربی را فراهم کرده اند ولی هنوز وقوف موثقی از باشگاه به گوش نمی رسد و باید تا ته زود برانکو صبر کرد.