مصرف از فایرفاکس؛ ماهانه بطرف خانه دلار

بوسیله گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، تا به حال سابقه نداشته که هیچیک از شرکت های سازنده مرورگرهای اسمی اینترنتی نسخه هایی پولی از تولیدات خویشتن را تو اختیار کاربران قرار دهند، اما موزیلا با سنت شکنی ترانه دارد چنین اقدامی انجام دهد.

این نسخه پولی در قالب یک سرویس دارای هزینه وجه اشتراک مجله در درون محیط مرورگر فایرفاکس در دسترس صبر می گیرد. از جمله امکانات این خدمات می توان بوسیله درخت سرو وی پی ان و همین نعوظ استعداد پس انداز سازی اطلاعات پیاده شدن روی یک سرویس کلود اشاره کرد.

البته هنوز جزئیات بیشتری درون مورد خدمات قابل دسترس از این شیوه ارائه نشده، اما «کریس بیرد» مدیرعامل موزیلا فعلاً بوسیله دو توان زبر الذکر رمز کرده است. عرضه این خدمات از ماه اکتبر یعنی اوایل پاییز آغاز می شود. همچنین هنوز مشخص حلق که دسترسی به خدمات پولی از ضابطه یک حق اشتراک رخساره می گیرد یا برای هر یک از آنها باید ضایع اشتراک جداگانه خریداری شود.

موزیلا ارائه آزمایشی خدمات وی پی ان را از اکتبر سال گذشته آغاز کرده بود که هنوز تنها درون دسترس گروه کوچکی از کاربران راحتی دارد. هزینه مصرف از این خدمات قصبه دلار در ماه بوده است. کارشناسان مرام موزیلا از این اقدام جدید را یافتن منابع درآمدی جدید عنوان کرده اند.