زندگینامه: راهب هماوندی (۱۳۴۱ -)

وی اولیه فعالیت های هنری خود را تو سیزده سالگی در زمینه تئاتر و فیلمسازی تو محفل تحصیل روحی کودکان و نوجوانان آغاز کرد.

هماوندی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ داخل تماشاخانه فعال بودم و در چهار نمایشنامه بوسیله ایفای نقش ارتکاب صیقلی تا اینکه در سال ۱۳۶۵ باورود به رشته عکاسیدر دانشکده هنرهای زیبا، عکاسی را بوسیله صورت صنف ای آغاز کرد.

راهب همزمان با تدریس در این رشته در دانشگاه صنعتی معتبر بخاطر دانشجویان کلاسهای علو دستور کار عکاسی برگزار می کرد.

فعالیت های مطبوعاتی هماوندی از سال ۱۳۷۱ با آغاز انتشار نامه همشهری آغاز شد. همزمان با عکاسی در روزنامه همشهری در فدایی روزنامه های تویی (خرداد، جامعه، انتخاب، شیشه ای کردن جم) و از ۱۳۷۸ با خبرگزاری رویترز به نشانی عکاس مدلل فعالیت می کرد. آشنایی با مکتب های عکاسی  | روزنامه دوربین های عکاسی | مجله چطورهای عکاسی

حضور هماوندی در رویترز بوسیله برهان لغو مجوز این خبرگزاری در ایران تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. پس از آن با آژانس عکس امریکایی پولاریس بوسیله مدت یک سال و خبرگزاری انگلیسی تیما بوسیله مدت شش ماه شریک شدن داشت.

هماوندی از سال ۱۳۹۴ تو پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حضور دارد.

راهب هماوندی در طول فعالیت حرفه ای داخل نمایشگاه های عکس انفرادی و گروهی و مسابقات عکاسی شرکت کرد و درون برخی از آنها تیز شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

برخی از افتخارات و حضور حرفه ای راهب هماوندی:

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ درون یک حوالی خیر ماهه بوسیله عنوان سخن سنج انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران انتخاب شد.

تو دو سیر تکاملی به افغانستان جهت پوشش تصویری از انتخابات اربابی جمهوری و انتخابات مجلس افغانستان به نشانی عکاس رویترز اعزام شد.

تو ایران داخل پوشش تصویری اخبار مهمی چون زلزله بم و دیگر اتفاقات مهم سیاسی و اجتماعی پیشگاه داشت.