چرا میانکاله ۱۲ ساعت در آتش سوخت؟

نبود حتی یک لودر داخل منطقه میانکاله کار خاموش کردن آتش را ۱۲ ساعت به درازا کشاند. در حالی که به اعتقاد متخصصان چنانچه حتی یک لودر تو منطقه وجود داشت و  آویشن اطفاء حریق زمانه ها مشتاق مناسبات اداری برای درخواست تجهیزات نمی ماندند، وسعت کمتری از پناهگاه بود وحشمیانکالهدر آتش می بنزین.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت فضا زیست مازندران  با اشاره به جزئیات عملیات اطفاء حریق در منطقه میانکاله گفت: محیط بان های این منطقه معتقدند که عامل انسانی شروع کننده حریق بوده است. آتشی که روز چهارشنبه مبدا و پنجشنبه بامداد دنج شد، ظن دارد بوسیله دلیل آتش های دون خاکستر که خطرناکترند، مکرر از سرگرفته شود. وزش باد شدید از غرب به شرق، آتش میانکاله ای را که امسال به دلیل بارندگی های بهار سرسبزتر شده بود، شدیدتر کرد.

او در گفت و گو با خبرنگار دسته زیست جغد همشهری گفت: با بود اینکه همه مناطق پرگیر میانکاله برای امداد رسانی اعلام آمادگی کردند و نیرو و امکانات ارسال کردند، این عملیات ۱۲ شایسته کردن بوسیله طول انجامید. اگر ما خودمان لودر داشتیم این آتش زودتر خاموش می شد. مدت هاست که درخواست لودر داده ایم اما مطمئن اعتبار نشده است. لودرهایی که از شهرهای مجاور بوسیله منطقه ارسال شدند ۴۵ کیلومتر را فقط در جاده خاکی طی کرده اند.

لودر برای طی کردن این مسافت باید ۱ ساعت تسکین باشد تا جهیز موتورش یخ شود. بی نهایت ها می گویند که چرا سه ساعته این آتش باثبات نشد، در حالی که ۳ زمانه طول کشیده است تا لودر به این منطقه برسد. کسی که کارش محیط زیست نباشد این نکات را دانا  نمی شود و اندیشه می کند می استعداد آتش را بوسیله قرار و زود ساکت کرد. ما احتیاج بوسیله ماشین آلات سنگینی داریم که متعلق بوسیله خودمان باشد و با فاتحه کوچکترین آتش سوزی، فضا بان خودش دست به فرمان شود، خیر اینکه چندین روزگار فقط صرف کردن هماهنگی و مرحله کوفتن امکانات و آب و … شود.

ابراهیمی کارنامی، با اشاره به اینکه هزینه پشتیبانی از نیروهای امداد با آب و خرما و نان و از جیب خود امدادرسانان تامین شده است گفت: همه مشکلات محیط زیست با یک دهم درصد از بودجه ملک تا ۱۰ سال آینده متناسب محلول است. خرج خرید ۵۰۰ سامان دو دیفرانسیل برای فضا بانان بکلی کشور در طبق هزینه های شانس رقمی نیست.

او درباره خسارات وارد شده بوسیله پناهگاه وجود وحش میانکاله گفت: ما مبنایی برای ارج گذاری اقتصادی منابع پایه نداریم. تو سال ۹۷ از مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها خواستیم که مدلی برای مقدار گذاری ریالی منطقه ای مانند نیستان های البرز مرکزی که ارزش زیادی بخاطر فضا زیست دارد، انجام دهند. هنوز نتیجه ای وجب نیامده است. اگر مشخص شود هر هکتار از اراضی چقدر ارزش ریالی دارد. آن لحظه می نبوغ گفت که در احداث یک جاده به یک روستا خواه حوادثی مانند آتش سوزی میانکاله چقدر خسارت ملتفت شده است. متاسفانه بخش اقتصادی ما فقط زبان عدد و پول را می فهمد. هر چند به رویت من برخی مناطق، ارزشی به مراتب بالاتر از شمارش اقتصادی دارد.

مدیرکل نگاهداری محیط زیست مازندران درباره تعداد محیطبان های منطقه گفت: سرانه محیط بان  در دنیا وجود ندارد. در حالی که این مبنای علمی ندارد. تعداد محیط بان در کشوری که آموزش های زیست محیطی موکد گرفته شده و قوانین سفت و محکمی حاکم است، با یک کشوری که متخلفان بوسیله صبر مشت به تخریب محیط زیست می زنند با غم اختلاف می کند. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در نحوه و میزان حفاظت مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش است.

تعداد فضا بان حتی در بسرنوشت شوم دچار کردن های متنوع یک کشور با هم فرق می کند. مناطقی حیات دارد که آدم خویشتن بوسیله خویشتن از نگرش زندگیشان محافظت می کنند و متخلف ناچیز جرات می یواش در این منطقه آفتابی شود. مناطقی مثل قبیله جبال زاگرس اندوه وجود دارد که بوسیله شمارش فرهنگی شکارگاه و تفنگ اجزاء ارزشمندی تلقی می شود بنابراین نحوه محافظت در این دو منطقه تباین می کند. نمی استعداد فرمولی درود کرد. در پارک ملی کویر، منطقه بین گرمسار، سمنان و اصفهان به برهان نوع پوشش گیاهی به طور متوسط ۲۵ محیط بان کفایت می کند ولی در پارک ملی کیاسر که حدود ۷ هزار هکتار جنگل است حداقل، ۲۵ تا ۳۰ محیط بان حاجت است.

در آتش سوزی واپسین روزهای هفته گذشته درون پناهگاه بود وحش میانکاله متجاوز از ۴۰۰ هکتار از منطقه تو آتش سوخت.