یک بطری، چند عارضه…

این درست است که بطری های آب معدنی و نوشیدنی های بسته بندی شده از امکانات عمر هستند، اما از نگاه کارشناسان محیط زیست این بطری ها اندکی از معضلات زیست محیطی دنیای امروز را رقم می زنند.

کارشناسان بهداشت به تأثیر آن ها درون صلح و صفا اشاره می کنند و اقتصاددانان غصه از منظر خودشان این بطری ها را حصه مهمی از اقتصاد دنیا می بینند که مصرف آن ها روی اقتصاد خانواده تیمار تأثیر دارد. درآستانه ی شروع تابستان و استفاده ی بسیار تر از نوشیدنی های خنک نکاتی را درباره ی بطری های پلاستیکی مرور می کنیم.

۱. اول باید بدانیم بسیاری از این بطری ها قبل از سودا در معرض آفتاب قرار می گیرند و بوسیله دید کارشناسان اگر این بطری ها مدت زیادی در معرض تلالو خور قرار بگیرند خاصیت سرطان زایی پیدا می کنند و غیرقابل مصرف شناخته می شوند، در برابر ترکیب های شیمیایی موجود در بطری های پلاستیکی در برخورد با گرمای تلالو خورشید کوشا و وارد آب می شوند.

البته اگر بطری های آب معدنی در معرض گرمای مستقیم یا نور آفتاب قرار نگیرند تا یک سال زیبنده مصرف هستند و نوشیدنی های دیگر تیمار که تاریخ مصرف مشخص دارند. پس ممکن است بطری آبی که به دست ما می رسد، قبلاً  تو معرض آفتاب قرار گرفته باشد.

۲. بسی ها بعد از استفاده، بطری را دور نمی اندازند و برای استفاده ی مکرر نگه می دارند که این جا روند ی دیگری مطرح می شود، این بطری ها یک بار مصرفند و قرار محو بارها بخاطر نگه داری آب و دیگر مایعات به یخچال و فریزر بروند. یخ زدن این بطری ها بدترین پیوستگی ممکن است، اما بسیاری از ما وقتی می خواهیم بوسیله سفر برویم از شب قبل یک بطری آب را در فریزر می گذاریم تا یخ بزند و درون مسیر از آن استعمال کنیم و… 

ساختار بطری های پلاستیکی طوری است که هنگام انجماد دچار تغییراتی در پلیمرهای خویشتن می شود که می تواند آب داخل ظرف را آلوده و مضر یواش.

۳. وقتش است که بطری را برگردانیم و تقدیر تحت آن را نگاه کنیم. نمی شود از همه ی بطری ها چندبار استفاده کرد. کارشناسان بهداشت بطری هایی را که در انتهای آن ها علامت های PP۵، LDPE۴ و HDPE۲ درج شده است، بخاطر فریز کردن آب و چندین بار استعمال آن مناسب می دانند.

۴. بالأخره زمان دور انداختن بطری فرا می رسد. بهتر است این بطری ها را منیع خالی کردن کنیم، طوری که سزاوار سرزنش بازیافت باشند. باید بدانیم استفاده از مواد تجزیه ناپذیر بخاطر ساخت این بطری ها، باعث آلودگی‏های زیست محیطی می شود.

البته در کل بهتر است به جای بطری های آب به قمقمه ها توجه کنیم.

نوشیدنی های شوهردار را هم می توانیم جایگزین نوشابه و دیگر نوشیدنی های سپرده بندی شده کنیم.

۵. تو نهایت بدترین کار، رها کردن پسماند بطری ها در باغچه، پیاده رو، رود آب، بوستان ها و مکان های اشتراکی است و از همه هم انگیزتر، رها کردنشان درون حاشیه ی رودخانه ها، جنگل ها و دریاهاست. استاندارد ی آن را همه دیده ایم. میانه روی آخرین بطری را کجا رها کردیم و الآن کجاست؟