آمادگی هرسین برای برگزاری جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی

به گزارش همشهری «امیر خسرو آبادی» اقرار کرد: با تمام توان هرسین آماده میزبانی این رویداد مهم هنری است و تدابیر لازم اتخاذ شده است. وی با اشاره بوسیله تجربه قاهر برگزاری اولین مهمانی منطقه ای تئاتر خیابانی در این شهرستان افزود: بدوی حوالی این مهمانی با استقبال مردم اتیکت مانوس شهرستان هرسین روبه رو شد و برگزاری دومین دوره این مهمانی از مطالبات مردم و هنرمندان شهرستان است. فرمانروا هرسین ادامه داد: ما سعی کردیم که مقدمات برگزاری دومین اطراف این مهمانی را مهیا کنیم تا این جشنواره بوسیله شکلی مطلوب و تا اینکه بهتر از دوروبر گذشته برگزار شود. وی برگزاری رویدادهای رادیکال فرهنگی و هنری را از ترجیح ها و پروگرام های فرمانداری هرسین در راستای توسعه این شهرستان برشمرد. جذب گردشگر

پادشاه آبادی تاکید کرد: این جشنواره می تواند غصه تو جذب گردشگر در این شهرستان طی ایام جشنواره کاری باشد و بی آرامی نام هرسین را به عنوان یک خانه دادن فرهنگی و هنری تو قلمرو مطرح کند. وی با اشاره بوسیله حجم های هرسین و بیستون بروز امیدواری کرد که روزی تماشایی اجرای این جشنواره داخل سطح جهانی و حضور دسته های بین المللی درون این رویداد باشد. فرمانروا هرسین اظهار کرد: در این اطراف از جشنواره برای ۱۳ استان فراخوان ارسال شده و درون مرداد ماه امسال شاهد برگزاری آن خواهیم وجود.  خسرو آبادی خواستار ایمنی همه جانبه ادارات سطح شهرستان برای برگزاری این جشنواره شد. همه آثار حاضر داخل عید مذکور مرتبط با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش آن با رویکرد نشاط افزایی مدنی و انتظار بوده و با زبان طنز است.